Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Motala Västra Älg-och Kronskötsel område.

Regler för jakten på kronvilt 2020-2021 Motala Västra kso.

 

Jakttid 2020-08-16-2021-01-31. Se även jakttiderna nedan för respektive hondjur/kalv och handjur.

 

OBS! KRONSKÖTSELPLAN ÄR FASSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN.

 

Målet 2020/2021 är att fälla 25 vuxna kronvilt, 10 handjur och 15 hindar, samt 15 kronkalvar.

 

Samtliga jaktlag får från 16/8 fälla fritt hindar och kalvar fram till och med söndag 11/10, max 15 hondjur och 15 kalvar.

 

Från 12/10 är handjur lovliga 10 st. Max därav 2 kapitala (12 taggar eller mera) max 1 per jaktlag.

Övriga 8 kvarvarande mindre än 12 taggar och inga begränsningar per jaktlag.

Kvarvarande hondjur och kalvar får fällas fritt per jaktlag fram till 2021-01-31.

 

Fällt djur rapporteras omgående till Mats Pantzar, 0702-266754. Återrapportering sker dels på www.tyloskogen.se och på sms om vad som återstår att fälla.

 

 

Styrelsen för Motala västra älg & kronskötselområde.

  

Skyddsjakt på kronkalv som regeringen beslutat om får utföras i växande gröda och i skogsplanteringar från 1/7 fram till 15/4.

Anmäl till Mats fällt kalv. 

Sidan Uppdaterad: 2021-01-24 Kvar av tilldelningen.

 

Handjur. Lovliga från 12/10, 0 st därav max 0 st över 12 taggar eller flera.

STOPP PÅ HANDJUR Från 14/10

Hind 2 st

Kalv 4 st.

JAKTEN AVSLUTAD!

Fällda, 12 hjort, 13 hind och 10 kalvar.

 

 

 

 

 

 

K

-
DatumJaktlagDjurslagVikt
16/8RydKronkalv34 kg
16/8KalvsjöKronkalv?
 16/8KalvsjöKronkalv

?

16/8Kalvsjö Hind?
23/8Kolmetorp

Hankalv

?
24/8BonaHindkalv28 kg
28/8RydHind?
4/9NubbekullenHankalv42 kg
30/9RåtorpHankalv34 kg
30/9RåtorpHind

67 kg

3/10KolmetorpHind?
9/10RyggstenHind?
12/10ÅsandbyHjort, 8 tagg85 kg
12/10SäterHjort, udda 18120 kg
12/10RåtorpHjort, 10 tagg87 kg
12/10Ryggsten

Spets

?
12/10Hundsberg mflHjort, 10 tagg87 kg
12/10Medevi BrunnHjort, 8 tagg

70 kg

13/10SäterSpets70 kg
13/10NubbekullenSpets70 kg
13/10RydHjort 10 tagg148 kg
13/10BonaHind

66 kg

14/10NubbekullenHjort 12 tagg

?

14/10RåtorpHjort 8 tagg62 kg
14/10Bona10 tagg122 kg
16/11KolmetorpHind73 kg
20/11KolmetorpKronkalv. Kön??
27/11Hundsberg mflHind?
29/11BonaHind50 kg
29/11ÅsandbyHind?
 6/12ÅsenHind68 kg
 6/12ÅsenHindkalv40 kg
13/12RåtorpHindkalv37 kg
13/12RydHind?
24/1 2021Medevi BrunnKronkalv?
24/1RydHind?
----
----
----

 

Regler för älgjakten 2020/2021.

 

Jakttid. 2020-10-12---2021-02-28.

 

Målet är att fälla 28 älgar fördelat på 5 tjurar, 7 hondjur och 16 kalvar.

OBS! Fri kalvjakt tillämpas, dvs samtliga jaktlag får fritt fälla kalv tills kvoten är fylld eller till 2021-02-28.

 

Jaktlag över 600 ha tilldelas 1 vuxen per jaktlag, totalt 7 vuxna älgar fram till 2021-02-28.

 

Jaktlag mellan 599-200 ha, avlysningsjakt 4 vuxna älgar fram till 2021-02-28. Max 1 per jaktlag.

 

Jaktlag mellan 199 ha och mindre, 1 vuxen fram till 202-02-28.

 

Fälld älg rapporteras till Mats Pantzar, 070-226 67 54 via sms eller ringa samma dag senast kl 19:00.

Återrapportering om kvarvarande kvot via sms eller www.tyloskogen.se

 

GLÖM INTE ÄLG&KRONOBS!

GÄLLER DE 7 FÖRSTA DAGARNA AV 30 DAGAR.

LÄMNAS SENAST 2020-12-01.

Skickas till KG Severin

Veckovägen 2

591 46 MOTALA

E-Post k-g.severin@telia.com

Tele 070-345 39 80

Uppdaterad 2020-11-27

Totalt kvar att skjuta Tjur 0 st

Hondjur 1 st

Kalv 0 st

Jaktlag över 600 ha. Kvar att skjuta 1 st Vuxet  hondjur till Säter.

 

Jaktlag 599-200 ha. Kvar att skjuta 0 st

Jaktlag under 199 ha. Kvar att skjuta 0 vuxen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DatumJaktlagDjurslagTaggarVikt
12/10ÖdebyKalv. Kön ?-62 kg
12/10KolstorpKvigkalv25Kg
12/10KarlshultTjurPinn120kg
13/10BonaHondjur-170 kg
13/10BonaKvigkalv-65 kg
13/10GåsnäsHondjur-178 kg
!3/10Hundsberg mflTjur7147 kg
13/10LUFKvigkalv-42 kg
13/10KolstorpHondjur-180 kg
13/10KolstorpKvigkalv-45 kg
14/10LufHondjur-132 kg
14/10RåtorpKvigkalv-51 kg
14/10RåtorpTjurkalv-58 kg
14/10RydTjur9200 kg
14/10RydKvigkalv-54 kg
14/10SumpenHondjur-170 kg
14/10Sumpenkalv ?-25 kg
16/10LindenäsHondjur-194 kg
18/10ÄskebäckTjurkalv-48 kg
31/10Risdalen mflKvigkalv-65 kg
31/10Risdalen mflKvigkalv-71 kg
20/11KolmetorpTjur4 tagg130 kg
21/11SäterKvigkalv-46 kg
21/11KolstorpKvigkalv-58 kg
 27/11IshultKvigkalv-47 kg
27/11IshultTjurkalv-52 kg
 6/12ÖdebyTjur6 Tagg210 kg
-----
-----
-----
 -----
-----
-----

 

Brev ang. hudsår på älg


 

Enkät ang. hudsår på älg


 

Jaktlag 2019


 

Jaktlag 2020


 

2015 Protokoll årsmöte


 

2016 Protokoll årsmöte


 

2017 Protokoll årsmötet


 

2018 Protokoll årsmötet


 

2019 Protokoll årsmöte


 

2020 utskick till jaktlagen


 

Länsstyrelsens Instruktion till jaktledare/jaktdeltagare


 

Stadgar Motala Västra Älgskötselområde


 

Älgobsblankett
Skriv ut denna sida