Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Motala Västra Älg-och Kronskötsel område.

Nu är hemsidan borttagen från tylöskogen från och med 2023-08-16 och en ny finns med adress nedan!

WWW.movako.se

 

 

 

Regler för jakten på kronvilt 2022-2023 Motala Västra kso.

 

Jakttid 2022-08-16-2023-02-28. Se även jakttiderna nedan för respektive hondjur/kalv och handjur.

 

OBS! KRONSKÖTSELPLAN ÄR FASSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN.

 

Målet 2022/2023 är att fälla 25 vuxna kronvilt, 10 handjur och 15 hindar, samt 15 kronkalvar.

 

Samtliga jaktlag får från 16/8 fälla fritt med hindar och kalvar fram till och med fredagen 7/10, max 15 hondjur och 15 kalvar.

 

Från 8/10 är handjur lovliga 10 st. Max därav 2 kapitala (12 taggar eller mera) max 1 per jaktlag.

Övriga 8 kvarvarande handjur mindre än 12 taggar och inga begränsningar per jaktlag.

OBS! Jakttid för handjur (hjort) är 2022-10-08 till 2023-01-31. 

Kvarvarande hondjur och kalvar får fällas fritt per jaktlag fram till 2022-02-28.

 

Fällt djur rapporteras omgående till Mats Pantzar. OBS! MATS HAR NYTT TELEFONNUMMER! 072-468 31 44 Återrapportering sker dels på www.tyloskogen.se och på sms om vad som återstår att fälla.

 

 

Styrelsen för Motala västra älg & kronskötselområde.

  

Skyddsjakt på kronkalv som regeringen beslutat om får utföras i växande gröda och i skogsplanteringar från 1/7 fram till 15/4.

Anmäl till Mats fällt kalv. 

Sidan Uppdaterad: 2023-03-04

 

Kvar att fälla.

 0 Handjur,   0 Kapital STOPP PÅ HJORT!

2 Hondjur

12 Kalvar

Jakten avslutad!

Fällda.

10 Hjort

13 Hindar

3 kalvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

-
DatumJaktlagDjurslagVikt
16/8 2022LindenäsHind55 kg
 5/9SäterHindkalv24 kg
 22/9SmedsbyHind

?

 1/10

Smedsby

Hind?
 8/10Säter

Hjort 10 tagg

 90 kg
 8/10BonaSpets66 kg
 8/10BonaHind40 kg
 8/10RydHind68 kg
 9/10RydHind61 kg
 9/10Stenstorp, BjörkaHjort, 6 tagg

?

15/10LufHjort, spets?
 16/10 Storkelsby 3 Spets?
 23/10Nykyrka Hind54 kg
 23/10KolmetorpHjort, kapital, 12 tagg?
28/10RyggstenHjort, kapital, 16 tagg?
31/10Nykyrka

Hjort, 8 tagg

79 kg
 6/11BonaHjort, spets60 kg
 9/11NubbekullenHjort, 10 tagg

90 kg

26/11KolmetorpHind?
26/11KolmetorpHind?
26/11KolmetorpKalv, kön??
28/11RyggstenHind

?

24/12RåtorpHind

69 kg kg

24/12RåtorpKalv, kön ?36 kg
8/1 2023ÅsandbyHind48 kg
6/2RyggstenHind50 kg
----
 ----
----
 ----
----
----
----
----
----
----
----
----
----

 

Regler för älgjakten 2022/2023.

 

Jakttid. 2022-10-08---2023-01-31.

Påbörjad jaktdag bryts ej.

 

Målet är att fälla 20 älgar fördelat på 4 tjurar, 4 hondjur och 12 kalvar.

OBS! Fri kalvjakt tillämpas, dvs samtliga jaktlag får fritt fälla kalv tills kvoten är fylld eller till 2023-01-31.

 

Jaktlag med fast tilldelning. Luf, Bona, Ödeby och Lindenäs 1 vuxen per jaktlag, totalt 4 vuxna älgar fram till 2022-01-31.

 

Jaktlag med avlysningsjakt, Säter, Kolmetorp, Kolstorp, Ryd, Medevi Brunn, Storkelsby 1 och Nykyrka totalt 4 vuxna älgar fram till 2022-01-31. Max 1 per jaktlag.

 

 Alla  jaktlag kalvjakt tills kalvkvoten är fylld eller fram till 2022-01-31.

 

Fälld älg rapporteras till Mats Pantzar, OBS! MATS HAR NYTT TELEFONNUMMER! 072- 468 31 44 via sms eller ringa samma dag senast kl 19:00.

Återrapportering om kvarvarande kvot via sms eller www.tyloskogen.se

 

GLÖM INTE ÄLG&KRONOBS!

GÄLLER DE 7 FÖRSTA DAGARNA AV 30 DAGAR.

LÄMNAS SENAST 2022-12-01.

Skickas till KG Severin

Veckovägen 2

591 46 MOTALA

E-Post k-g.severin@telia.com

Tele 070-345 39 80

Uppdaterad 2023-02-02

Älgjakten avslutad!

Totalt kvar att skjuta Tjur 0 st

Hondjur 0

Kalv 0

Jaktlag med tilldelning 0 vuxna hondjur kvar att fälla.

Jaktlag med avlysningsjakt 0 vuxen kvar att fälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DatumJaktlagDjurslagTaggarVikt
 8/10 2022BonaHondjur-160 kg
8 /10RydTjur6 taggar158 kg
 9/10KolstorpTjur4 taggar135 kg
10/10Storkelsby 1TjurPinn140 kg
11/10KolmetorpTjurPinn?
1410Storkelsby 1Tjurkalv-43 kg
15/10LindenäsHondjur-176 kg
15/10Del av LemundaKvigkalv-36 kg
22/10Medevi BrunnKvigkalv-60 kg
22/10Medevi BrunnTjurkalv-60 kg
13/11ÖdebyTjurkalv-72 kg
19/11LUFHondjur-200 kg
14/1 2023DjupvikTjurkalv-78 kg
14/1DjupvikKvigkalv-70 kg
29/1BonaTjurkalv-58 kg
-----
 -----
 -----
-----
 -----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
 -----
-----
-----

 

Brev ang. hudsår på älg


 

Enkät ang. hudsår på älg


 

Kronviltsavskjutning 2020/2021


 

Kronviltsjakten 2021/2022


 

Älgavskjutning 2020/2021


 

Älgavskjutning 2021/2022


 

Jaktlag 2021


 

Jaktlag 2019


 

Jaktlag 2020


 

2015 Protokoll årsmöte


 

2016 Protokoll årsmöte


 

2017 Protokoll årsmötet


 

2018 Protokoll årsmötet


 

2019 Protokoll årsmöte


 

2021 Protokoll årsmöte


 

2020 utskick till jaktlagen


 

Länsstyrelsens Instruktion till jaktledare/jaktdeltagare


 

Stadgar Motala Västra Älgskötselområde


 

Stadgar Motala Västra Älgskötselområde


 

Älgobsblankett
Skriv ut denna sida