Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Välkommen till hemsidan för Norra Tjällmo Älg & Kronskötselområde

Nyheter2024-03-13
Ny Hemsida

Norra Tjällmo ÄSO/KSO har nu ny hemsida:.

https://norratjallmoaso.se/

Den här sidan kommer inte att uppdateras mer och kommer att stängas inom kort2024-03-05
Spillningsinventering 2024

Spillningsinventering för älg 2024 ska utföras av samtliga marker inom Norra Tjällmo ÄSO innan söndagen den 7:e april 2024.
Mer information, instruktioner, kartor och inventeringsprotokoll finns tillgängliga längre ner på sidan under Länkar.
Ifyllda protokoll ska skickas till Magnus Samuelsson för sammanställning, dessa behöver vara Magnus tillhanda senast den 9:e april 2024.2024-01-17
Avlyst jakt på kronhind

Årets jakt på kronhind är härmed avlyst, totalt tilldelad kvot är uppfylld.2023-12-09
Avlyst jakt på handjur av kronhjort

Årets jakt på handjur av kronhjort är härmed avlyst, totalt tilldelad kvot är uppfylld.2023-10-26
Medlemsmöte

Som beslutat på årsmötet så kommer ett extra medlemsmöte för Norra Tjällmo ÄSO/KSO att hållas onsdagen den 15:e november klockan 19:00 i Hagstugan, Tjällmo.
Välkomna!2023-10-18
Avlyst jakt på kapital kronhjort

De tre beslutade kapitala kronhjortarna är nu fällda så endast icke kapitala hjortar (under 12 taggar) får fällas för resterande kvot.2023-10-14
Avlyst jakt på älgtjur

Årets jakt på älgtjur är härmed avlyst, totalt tilldelad kvot är uppfylld.2023-09-23
Information från årsmöte

Nedan på sidan finner ni av årsmötet beslutade tilldelningar på älg och kron, avskjutningsregler för dessa samt årets obsblankett.

Några viktiga förändringar som beslutades inför årets jakt:

Avsjutningsregler älg:
Vuxna hondjur är tillåtna för jakt först efter den 7/11, 2023 (vi vill invänta obsstatistiken innan vi börjar jaga dessa).
Jaktlag som fäller tjur ena jaktsäsongen måste fälla hondjur nästa jaktsäsong och tvärt om, gäller från och med jaktår 2023/2024.
Jaktlag med mer än en vuxen i tilldelning måste fördela avskjutningen mellan tjur och hondjur.

Älg & Kron Obs:
Samtliga jaktlag inom skötselområdet ska lämna in Älg-Obs för de 7 första jaktdagarna i perioden 8/10–2023 t.o.m. 7/11–2023. Vänligen observera att detta endast gäller dagar som ni jagat under denna period, har ni jagat färre så rapporteras endast dessa dagar. Om ingen jakt bedrivits under perioden ska även detta rapporteras

I övrigt så gäller samma regler som föregående jaktår (med justering för tilldelning).

Efter avslutad Obsrapportering så kommer vi ha ett nytt möte i ÄSO:t för att besluta om den fortsatta jakten (blir omkring den 15/11). Separat kallelse kommer inom kort.2023-08-27
Årsmöte

Årsmöte för Norra Tjällmo ÄSO/KSO kommer att hållas onsdagen den 20:e september klockan 19:00 i Hagstugan, Tjällmo.
Välkomna!2023-08-13
Information inför Kronhjortsjakten 2023/2024

Tilldelning av antal kronvilt per jaktlag sker enligt separat tilldelningsdokument som beslutas på årsmötet. Jakten bedrivs som avlysningsjakt och avslutas oavsett eventuellt kvarvarande tilldelning när av Länsstyrelsen fastlagt antal har uppnåtts för skötselområdet. Avlysning sker via email till jaktlagens kontaktpersoner samt på www.tyloskogen.se. Påbörjad jaktdag bryts ej.

Varje jaktlag under 1000 ha får fälla 1 vuxen och varje jaktlag över 1000 ha 2 vuxna mellan den 16/8 till den 8:e oktober, sen nollställs detta och 1 (under 1000 ha) respektive 2 (över 1000 ha) vuxna får fällas per mark tills det totala antalet är fällda. (man får inte räkna med sig eventuella ofällda djur från den första perioden).
Maximalt får 3 kapitala kronhjortar (12 taggar eller större) fällas inom området.
Kalvjakten är fri under hela perioden.
Fälld hjort inrapporteras snarast, dock inom samma dag, till Magnus Samuelsson, 070-9848614

Avskjutning 2023/2024


Avskjutning älg 2023/2024.

Fälld älg inrapporteras snarast, dock inom samma dag, till Magnus Samuelsson, 070-9848614

DatumJaktlagTjurTaggarViktKo/KvigaViktTjurkalvViktKvigkalvVikt
2023-10-08Ansebo12134------
2023-10-08Skärforsen14130------
2023-10-08Skärforsen16155------
2023-10-08Krokgölen19160------
2023-10-09Öna Gård14180------
2023-10-12Hjärtsjön12104------
2023-10-14Lund14146------
2023-10-14Granstad14140------
2023-11-11Folkström---1?----
2023-11-11Krokgölen-----126--
2023-12-16Johannisberg-----165--
-----------
-----------
SkjutnaXXX8XXXXXX1XXX2XXX0XXX
Tilldelning-7--8XXX22XXXSe TjurkalvXXX
Kvar--1--0XXX0XXXSe TjurkalvXXXAvskjutning kronvilt 2023/2024.

Fälld hjort inrapporteras snarast, dock inom samma dag, till Magnus Samuelsson, 070-9848614

DatumJaktlagHjortTaggarViktHindViktHjortkalvViktHindkalvVikt
2023-08-16Folkström-----124--
2023-08-19Hjärtsjön---154----
2023-08-20Johannisberg-----135--
2023-08-21Lyrsboholm---175----
2023-08-27Lilla Yxhult---1?1?--
2023-09-04Lyrsboholm-----134--
2023-09-11Hjärtsjön-------135
2023-09-16Krokgölen---1?----
2023-09-17Klotorp-----136--
2023-09-27Meltorp---165----
2023-10-04Granstad-----139--
2023-10-08Hågra112100------
2023-10-08Ansebo-------135
2023-10-08Skärforsen-------135
2023-10-09Norra Trolleflod117140------
2023-10-09Pärltorpet1885------
2023-10-14Lund1880------
2023-10-14Skärforsen-------131
2023-10-14Skärforsen-------133
2023-10-14Skärforsen---1?----
2023-10-18Öna Gård114108------
2023-10-21Ansebo-------137
2023-10-22Lyrsbo-------131
2023-10-28Trolleflod Södra-------135
2023-10-28Hjärtsjön1677------
2023-10-28Lund---170----
2023-11-05Skärforsen-----1?--
2023-11-09Norra Trolleflod-----136--
2023-11-11Ansebo1892------
2023-11-11Öna Gård1885------
2023-11-19Klotorp11090------
2023-11-19Lyrsbo1898------
2023-11-25Norra Markebo1268------
2023-12-02Folkström-----142--
2023-12-02Skärforsen-----133--
2023-12-03Skärforsen-----135--
2023-12-07Johannisberg---171----
2023-12-09Marielund11086------
2023-12-09Hågra1273------
2024-01-07Norra Markebo---159----
2024-01-13Hjärtsjön---174----
2024-01-14Krokgölen---153----
2024-01-14Krokgölen---172----
2024-01-14Krokgölen-----137--
2024-01-17Granstad---168----
2024-01-27Krokgölen-------1?
2024-01-27Lund-------144
-----------
SkjutnaXXX13XXXXXX13XXX12XXX10XXX
TilldelningXXX12XXXXXX13XXX25XXXSe HjortkalvXXX
KvarXXX-1XXXXXX0XXX3XXXSe HjortkalvXXX


Länkar & Dokument

 

Förtroendevalda


 

Jaktlag och kontaktuppgifter


 

Områdeskarta


 

Stadgar


 

Avskjutningsregler


 

Avskjutningsstatistik


 

Länkar till andra sidor


 

Protokoll från möten


 

Spillningsinventering 2024


 

Tilldelning


 

Älg & Kron Obs
Skriv ut denna sida