Välkommen
Kontakta oss
Senaste nytt
Godegård
Motala Västra
Prästtomta
Tjällmo Norra
Tjällmo-Kristberg
Länkar
Till Jaktdatabasen
Admin av hemsidan
 

Tilldelning 3års plan 2016-2018

Förslag på tilldelning för respektive jaktlag för åren 2016-2018 av 48st vuxna älgar. Fri avskjutning av kalvar inom ramen 2016 23st kalvar, 2017 23st kalvar och 2018 24st kalvar. Avlysningsjakt på kalv.

Jaktlag                  2016                         2017             2018

Kristberg               3st                           3st                2st               = 8st (+169ha)

2009ha

-48

Mörtstugan          1st                            2st                2st               = 5st (-125ha)

1150ha

+75

Dråsa                   2st                            2st                1st               = 5st (-133ha)

1048ha

+373

Skallebol              2st                           2st                 1st               = 5st (+117ha)

1038ha

+653ha

Kungs Norrby      1st                            2st                 1st              = 4st (+314ha)

989ha

+276ha

Härseby               1st                            1st                 1st              = 3st (-57ha)

693ha

+54ha

Olivehult Ö          1st                            1st                 1st              = 3st (-159ha)

676ha

+3ha

Olivehult H          1st                            1st                 fri kalv         = 2st (+337ha)

637ha

-114

Allmänningen     1st                            1st                 fri kalv         = 2st (+295ha)

630ha

-135ha

Hättorp              1st                            fri kalv               1st            = 2st (+370ha)

530ha

+240ha

St: Holma          fri kalv                         1st                  1st            = 2st (+52ha)

477ha

+81ha

Kvarn                1st                              fri kalv             fri kalv       = 1st (-70ha)

335ha

-345ha

Björka Källgård fri kalv                         fri kalv             1st            = 1st (+305ha)

285ha

+180

Nordsjö            1st                          fri kalv             fri kalv            = 1st (+245ha) 

275ha

+150ha

Vika                   1st                              fri kalv             1st            = 2st (+70ha)

255ha

+765ha

Österby            fri kalv                          fri kalv             1st            = 1st (+35ha)

240ha

+45ha

Klovstena        fri kalv                          fri kalv              1st           = 1st (-26ha)

176ha

+176ha

Hjässa             fri kalv                          fri kalv              fri kalv      = (+375ha)

75ha

+150ha

Kopparhult     fri kalv                           fri kalv              fri kalv      = (+270ha)

75ha

+45ha

Kvarn Herrgård fri kalv                        fri kalv              fri kalv      = (+440ha)

75ha

+45ha

Kulla              fri kalv                            fri kalv              fri kalv      = (+100ha)

25ha

+25ha

                                                                                                                              

11697ha          16st                                16st                   16st

                   23st kalvar                       23st kalvar          24st kalvar

730ha/vuxen             6st tjurar, 10 hondjur fördelat på varje år

                                              70st kalvar på 3år

                                                                                                                              

 Styrelsen förfogar över rätten att minska/höja tilldelningen om något oförutsett inträffar under 3års perioden. Planen kan komma att revideras under perioden.

 

                                               Skriv ut denna sida